Privacyverklaring BnB ‘t Ambacht - Boutique Hotel

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze gasten. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die worden verzamelt via onze website of welke u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van de diensten van de BnB.

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?
BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel, gevestigd aan Hoogtstraat 1 3341XG Hendrik-Ido-Ambacht, is verwerkingsverantwoordelijk voor alle in deze privacy verklaring genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Van wie verwerkt BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel persoonsgegevens?
BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruiken maken van de diensten van de BnB, personen die onze website bezoeken en personen die contact met ons opnemen via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Welke persoonsgegevens verwerkt BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel?
BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

 • Identiteitsbewijs nummer

 • Bedrijfsgegevens (in het geval van een zakelijk verblijf)

 • IP-adres

 • Uw activiteiten op onze website

 • Uw surfgedrag op onze website (welke pagina’s u bezoekt)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Betalingsgegevens

Voor welke doeleinde worden uw persoonsgegevens verwerkt?
BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van de uitvoering aan de overeenkomst tussen BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel en de gast.

 • Om de gast te contacteren via e-mail of telefoon over de overeenkomst met BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel.

 • Voor het afhandelen en verwerken van de betaling voor de overeenkomst met BnB ’t Ambacht - Boutique Hotel.

 • Het bijhouden van een klantenbestand.

 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website om optimaal gebruiksgemak te bieden.

Verstrekken van persoonsgegevens met derden
BnB ‘t Ambacht - Boutique Hotel verstrekt uw persoonsgegevens met onze partners als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Onder onze partners verstaan wij ons Property Management System ‘RoomRaccoon’, de betalingsgateway ‘Ayden’ en de beheerder van de elektronische sloten ‘Evva’. Deze partners verwerken alleen gegevens zoals BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel hen heeft voorgeschreven. BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden.

BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel en andere websites
BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel adverteert op de websites Booking.com en Google. Deze websites hanteren een eigen privacy verklaring. U kunt de privacy verklaring voor Booking.com vinden op Booking.com: Privacy & Cookie Statement en voor Google op Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google.

Bewaartermijn
BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen.

Cookieverklaring
BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over het gebruik van de cookies en wordt om uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies.

BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel maakt gebruikt van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zorgen voor een goede werking van onze website en worden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Analytische cookies meten het website bezoek, waarmee wij onze website kunnen verbeteren.

Beveiliging
BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel hecht veel waarde aan beveiliging. Daarom nemen wij verschillende maatregelingen om uw gegevens te beveiligen. Zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door het gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camera beveiliging
In de algemene ruimtes binnen en buiten BnB ‘t Ambacht – Boutique Hotel hangen camera’s, met als doel voor de veiligheid van de medewerkers, gasten, eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens, gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke verzoeken kunt u indienen via info@bnbtambacht.nl. Een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen zal mogelijk zijn zodra BnB ’t Ambacht – Boutique Hotel niet meer uw persoonsgegevens nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop BnB ‘t Ambacht – Boutique Hotel met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.