Algemene voorwaarden BnB ‘t Ambacht


1. Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van BnB ’t Ambacht zijn van toepassing zodra de klant een overeenkomst sluit met BnB ’t Ambacht, het horecabedrijf.

De klant is de persoon dat de horecaovereenkomst met het horecabedrijf (BnB ’t Ambacht / BnB) heeft gesloten. In deze voorwaarden wordt de term ‘gast’ gebruikt voor de klant.

De overeenkomst tussen het horecabedrijf en de klant heeft betrekking op de ter verlenen horecadiensten tegen betaling van de klant. Voor overeenkomst wordt de term ‘boeking’ gehanteerd.

2. Boeking
Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen de BnB en de gast komt tot stand door een digitale bevestiging (internet/e-mail) van een boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de BnB. De gast die boekt dient meerderjarig te zijn. Indien er beschikbaarheid is, wordt de boeking bevestigd binnen 24 uur. De BnB behoudt zich het recht om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.
 • De door de BnB gestuurde boekingsbevestiging bevat relevante gegevens voor het verblijf in de BnB. In het belang van een boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te verifiëren en eventuele onjuistheden of onvolledigheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan de BnB te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde 24 uur uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te beroepen.
 • De reserveringswaarde van de overeenkomst staat vermeld in de boekingsbevestiging, welke door de gast zal worden voldaan vooraf de aankomstdatum.
 • De BnB is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode, accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen de BnB gebruikelijke kwaliteit.
3. Annulering
 • De boeking kan tot 24uur vooraf de check-in tijd van de dag van aankomst (i.e. 14.00uur op de dag van aankomst), conform de boeking, kosteloos geannuleerd worden. De aanbetaling wordt automatisch gerestitueerd.
 • Wanneer de boeking binnen de 24uur vooraf de aankomst datum wordt geannuleerd of wanneer er zonder te annuleren geen gebruik wordt gemaakt van de overeengekomen diensten, is het verplicht de waarde van de eerste nacht van de boeking te vergoeden.
 • Wanneer een boeking is gemaakt voor meer dan één nacht en er is geen gebruik gemaakt van de eerste nacht, zal de boeking na 12uur ’s middags op de volgende dag worden geannuleerd. De eerste nacht van de boeking zal in rekening worden gebracht.
4. Betaling
 • De betaling van de boeking dient te worden voldaan vooraf het inchecken bij de BnB. Indien de betaling niet is ontvangen vooraf het inchecken, is het niet mogelijk om in te checken en zal de sleutel naar de kamer niet worden overhandigt.
 • Indien de boeking via een derde partij tot stand komt, geschiedt de betaling van de boeking aan de BnB via deze partij, of direct aan de BnB vooraf het inchecken. Bij een directe betaling aan de BnB, dient de betaling vooraf te gebeuren via een digitaal betalingsmiddel of bankoverschrijving op rekening NL17 KNAB 0256 5140 62 ten name van BenB ‘t Ambacht met vermelding van het boekingsnummer of de naam van de gast en datum/data van het verblijf. De betaling dient te zijn voldaan voor aanvang van het verblijf, waarbij de overschrijving op het moment van aanvang van het verblijf verifieerbaar is gerealiseerd. 
5. Aankomst en uitchecktijd
 • De aankomsttijd van de boeking is 14.00uur. Een eerdere aankomsttijd is afhankelijk van beschikbaarheid. De gast kan hiervoor direct contact opnemen met de BnB.
 • Uitchecktijd is 11.00uur. Voor een extra bedrag van €20 kan er van de kamer gebruik worden gemaakt tot 13.00uur. De mogelijkheid voor het verlengen van uw uitcheck tijd is afhankelijk van beschikbaarheid.
6. Ontbijt
 • Ontbijt wordt geserveerd van maandag tot en met vrijdag van 7.30uur tot 10uur. Op zaterdag en zondag van 8.00uur tot 11uur.
 • Het ontbijt wordt geserveerd in de huiskamer van de BnB.

7. Housekeeping
Indien gewenst, wordt de kamer dagelijks schoongemaakt, waarbij de handdoeken vervangen worden. De gast kan aangeven of de kamer schoongemaakt dient te worden, door het housekeeping bordje aan de deur te hangen. Indien de boeking voor 4 dagen of langer is, zal het beddengoed iedere 3 dagen worden vervangen.

8. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in BnB ‘t Ambacht, met uitzondering van een officiële geleidehond of hulphond.

9. Covid-19
In de BnB hanteren wij de volgende maatregelen:

 • Uitgangspunt zijn de richtlijnen en aanbevelingen van de RIVM. Wij gaan ervan uit dat gasten eigen verantwoordelijkheid nemen m.b.t. de coronamaatregelen.
 • Wij vragen onze gasten om de basisregels te volgen:
  • Heeft u klachten? Blijf thuis en kom niet naar de BnB.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Wanneer de gast is genoodzaakt te annuleren omwille van overheidsmaatregelen in het kader van een (wereldwijd erkende) pandemie die een volledig verbod op reizen inhouden, dan brengen wij geen annuleringskosten in rekening.
10. Aansprakelijkheid
 • De eigenaar van de BnB en/of personen die voor de BnB werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De BnB is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Gevonden voorwerpen zullen voor 3 maanden, na inlevering van het voorwerp, worden bewaard. Indien de rechthebbende zich niet binnen deze 3 maanden heeft gemeld, verkrijgt de BnB het eigendom.
 • Indien de rechthebbende zich meldt binnen 3 maanden, kan het voorwerp worden opgestuurd. De rechthebbende is verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van het verzenden van het voorwerp.
 • Het is verboden om eigendommen van de BnB mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen en/of het meenemen van eigendommen van de BnB kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vervangingskosten. 
11. Huisregels
In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen BnB ‘t Ambacht gelden. De gast is verplicht om zich aan de huisregels te houden. BnB ‘t Ambacht is gerechtigd op ieder moment, zonder opzegtermijn, de overeenkomst met de gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels overtreedt, zonder terugbetaling van de gemaakte kosten.

Algemene regels:
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Eigen eten en drinken kunnen enkel genuttigd worden in de gemeenschappelijke ruimtes van de BnB.
 • Gasten kunnen eten of drinken extern bestellen en laten bezorgen in de BnB. Deze kunnen enkel genuttigd worden in de gemeenschappelijke ruimte van de BnB.
Huisregels:
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding en receptie melden.
 • De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.
 • Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Dit geldt voor alle gasten, tenzij er een ouder/verzorger bij de gast verblijft.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in de BnB bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Het is niet toegestaan met meer dan het geboekte aantal personen (maximum 2, tenzij familie) op de kamer te verblijven. Geen enkel bezoek is toegestaan.
 • Samenscholingen, feestjes en overlast worden niet getolereerd. Het is verboden overlast te veroorzaken middels o.a. harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. Bij constatering zal de gast gevraagd worden de BnB te verlaten, zonder terugbetaling van gemaakte kosten.
 • Roken, lachgas, softdrugs en harddrugs zijn verboden in de BnB. Zowel in het bezit zijn, als gebruik is niet toegestaan. Bij constatering zal de gast gevraagd worden het hotel te verlaten, zonder terugbetaling van gemaakte kosten.
 • Roken is strikt verboden in de kamers en gemeenschappelijke ruimtes van de BnB. Wanneer er wordt geconstateerd dat er gerookt is in de kamer of gemeenschappelijke ruimte van de BnB wordt een boete van € 150,00 in rekening gebracht.
 • Het is verboden om gasten te ontvangen op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.

BnB ‘t Ambacht wenst u een prettig en veilig verblijf.